ჩვენ შესახებ

კომპანია „New Corner” დაარსდა 2007 წელს და დღემდე წარმატებით ანხორციელებს საპროექტო-სამშენებლო სამუშაოებს საქართველოს ბაზარზე.
ჩვენი საქმიანობის ძირითადი სერვისებია: პროექტირება, მათ შორის არქტიქტურულ-კონსტრუქციული პროექტები, მშენებლობა, რემონტი, ინტერიერის დიზაინი და სხვა დამატებითი სერვისები.

კომპანია ნიუ ქორნერის ფასეულობაა, დაამკვიდროს სამშენებლო სფეროში მომსახურებისა და ხარისხის მაღალი სტანდარტები. ჩვენთან თანამშრომლობით თქვენ იღებთ გარანტიას ხარისხზე, ვადასა და ფინანსებზე.

სერვისები

პროექტირება

სრული საპროექტო მომსახურება, დაწყებული კონცეფციიდან, დეტალური პროექტირების ჩათვლით. არქიტექტურულ-კონსტრუქციული და ყველა საინჟინრო-ტექნიკური პროექტი. აგრეთვე მშენებლობის ნებართვის მოპოვებასთან დაკავშირებული კომუნიკაციის წარმართვა მერიასთან/ადგილობრივ მუნიციპალიტეტთან.

მშენებლობა

ინდივიდუალური სახლების და სხვა ტიპის ობიექტების სამშენებლო სამუშაოებისთვის მომზადებას და მისი უშუალო წარმოება წინასწარ გაწერილი ვადების დაცვით. შავი კარკასის, თეთრი კარკასის მშენებლობა მომხმარებლის სურვილის მიხედვით. სამშენებლო ხარჯთაღრიცხვის შედგენა.

რემონტი

პროექტირებით განსაზღვრული ნებისმიერი სარემონტო მომსახურება, ინდივიდუალური სახლების და კომერციული ობიექტების სრული რემონტი წინასწარ გაწერილი ვადების დაცვით; რემონტის შემდგომი დასუფთავება.

დიზაინი

ინტერიერის და ლანდშაფტის დიზაინი. სივრცის გეგმარება, 3D ვიზუალიზაცია, ყველა სახის დეტალური ნახაზების მომზადება. ფერების შერჩევა, მასალების და განათების შერჩევა, საავტორო ზედამხედველობა.

15
წლიანი გამოცდილება
40
თანამშრომელი
1000
განხორციელებული პროექტი

პარტნიორები

დაიწყეთ აკრეფა და დააჭირეთ Enter მოსაძებნად

Shopping Cart